SLOTEXAMENS Notenleer 2019 - LEERSTOF + LESSEN ZANG

Welke leerstof moet je kennen/kunnen?

AMV 4:

 • Toonladders noteren (vb. re klein harmonisch)
 • Toonaarden bepalen van een muziekstuk
 • Voortekening zoeken van een toonaard
 • Kerktoonladders of modi noteren of benoemen (vb. re mixolydisch)
 • intervallen benoemen (vb. reine kwart of kleine sext)
 • Akkoorden benoemen of zelf noteren (vb. noteer Dm)
 • Omkeringen van akkoorden toepassen
 • Maatsoorten herkennen en toepassen (vb. maatstrepen trekken, zelf maatcijfer noteren)
 • Italiaanse woordjes vertalen (italiaans --> nederlands)  (zie p32 en 65)
 • Modulatieschema aanvullen (vanuit grote toonaard)

AMV 5: 

 • Voorgaande puntjes bij AMV 4 dienen ook gekend te zijn voor AMV 5 (enkel kerktoonladders worden niet opnieuw gevraagd!)
 • Akkoorden worden ook aangevuld met vierklanken (vb. Noteer Cm7)
 • Modulatieschema met centraal zowel mineur- als majeur-akkoorden vervolledigen
 • Transponeren van een muziekstuk vanuit een instrument in C naar een andere stemming (vb. klarinet in Bb)
 • Een muziekstuk analyseren
 • Letterbenaming toepassen (vb. gisis)
 • Antimetrische figuren toepassen (duool, triool, kwartool, enz.)

 

Zanglessen AMV 4
oef 6 p18
oef 1 p24
oef 3 p25

Zanglessen AMV 5
oef 3 p43
oef 2 p53
oef 3 p55